Integrity  BALANCE

Processer der støtter dig på dit personlige plan, og som forløser fastlåsthed og ubalancer. Du ønsker at få genskabt / styrket din balance, indre ro og autenticitet:
  • Stresshåndtering
  • Chok & Traumeforløsning
  • Centrering, Meditation & Visualisering
Vi skaber det meningsfulde liv, når vi forløser de dybere ubalancer og styrker den indre ro.
– Jesper Møller

For dig der bliver udfordret på dit personlige plan.

Du ønsker at blive styrket i  din autenticitet,
indre ro, dit flow og din gennemslagskraft.

INTEGRITY  BALANCE

INTEGRITY  BALANCE støtter dig til forløsning af stress, dybere ubalancer og takling af mentale saboteringsmekanismer. Forløbet vil inkludere træning af indre ro og væren tilstand. Det vil styrke din indre afklaring, erkendelse og retning på det personlige plan.

“INTEGRITY  BALANCE handler om, at du får styrket bevidstheden om den læring, der ligger bag de udfordringer du står i og får forløst blokeringerne. Det sikrer det bedste afsæt for, at du får genskabt roen, overblikket og kommer hjem til dig selv.”

Hvert forløb tager afsæt i din konkrete situation med det formål, at du får taklet udfordringen og styrket din retning mod at tingene lykkedes.

  • 1:1 Forløb & Sessioner
  • Workshops

Stresshåndtering

Få konkrete redskaber til at håndtere din stress, og takle de mentale saboteringsmekanismer for derved at få genskabt forbindelsen til roen og overblikket.

Chok & Traumeforløsning

Forløs tilbagevendende teamer og tidligere fastlåste oplevelse. Giv slip på kamp–flugt–frysmekanismerne og styrk flowet.

Meditation & Visualisering

Styrk dit bevidste mindset, og din intuitive og kreative tilgang.

Søger du en sparringspartner?

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog …

(+45) 4019 4570

JESPER MØLLER

I min konsulentvirksomhed JESPER MØLLER har jeg gennem 22 år støttet mennesker i omdrejningspunktet: forandringer, job og meningsfuldt lederskab. Jeg er ambitiøs på mine kandidaters vegne og min faglige sparring tager hånd om ’det hele menneske’ – med fokus på den enkeltes retning mod rette match af job og langsigtede resultater.

Jeg henvender mig til executives, ledere og ambitiøse målgrupper, hvor jeg med afsæt i den enkeltes udfordring støtter til helhedsløsningen. Gennem årene har større opgaver inkluderet mit netværk, der til dato har omfattet førende konsulenthuse inden for feltet – Mannaz, Uddannelseshuset, AS3 og i dag Ledernes KompetenceCenter.

Til dato har jeg støttet mere end 4000 individuelle forløb og et større antal workshops målrettet dansk erhvervsliv, stat og kommune. Virksomheden JESPER MØLLER er etableret i 1998, CVR nr. DK21057878.

Jesper Møller, Executive Consultant, Catalyst & Mentor

Feedback fra Tommy,
én af mine kunder

Tommy K, Projektchef – Områdefornyelse Husum – Københavns Kommune,
GDPR (anonym)

Jeg opsøgte Jesper Møller efter en banderelateret skudepisode med dødelig udgang, hvor vi som virksomhed var placeret lige i omdrejningspunktet, og det havde bragt mit team ud i kaosfeltet.

Gennem et par halvdags workshops og individuelle møder formåede Jesper at møde os på vores behov, og vi har fået genskabt balancen og roen i teamet.

Som resultat har vi fået et fælles sprog og konkrete værkstøjer til, hvordan vi som team kan støtte hinanden i en foranderlig og travl hverdag. Vi har blandt andet udviklet en kultur, hvor vi via en makkerordning støtter hinanden i hverdagen.

NYHEDSBREV

Nej tak. Jeg har tjek på det.

Ja tak, jeg søger inspiration. Læs mere …

Vores livsrejse og formål

Vores individuelle personlighed og styrker dannes på baggrund af de påvirkninger vi møder – lige fra oplevelsen af kærlighed til modstand og svigt, men undervejs kan vi udfordres i en sådan grad, at vi mister os selv, og der kan skabes en ubalance, et chok eller traume i vores system. Et uforløst chok eller traume bringer os ’væk fra os selv’. Men når det forløses, genskaber vi kontakten, entusiasmen og flowet.

I ubalancen lærer vi, i balancen lever vi.  Med vores styrket indsigt, styrker vi vores udsigt. Vi bliver bevidste om vores niche og formål i livet.

Verden og vores hverdag er i hastig forandring!

Udefrakommende faktorer udfordrer os, og det aktiverer nye processer indefra.
Livet fortæller os, at når vi bringer vores fulde potentiale i spil,  bliver vi i stand til at takle fremtidens udfordringer med entusiasme, der giver mening.

Dummy Image
Dummy Image
Dummy Image
Dummy Image
Dummy Image
Dummy Image
Dummy Image
Dummy Image

Vores intuition og autenticitet vil i spil!

Tiden efterspørger personlig udvikling. Når jeg ser tilbage på de målgrupper, jeg har støttet, har de, der har engageret sig i den personlige afklaring i langt højere grad opnået de bedste helhedsløsninger. De har opnået en indre ro og et skærpet helhedsbillede, der har skabt de bedste forudsætninger for rette valg og retning.

Gennem årene er jeg blevet kontaktet af kandidater, der inden mødet med mig, havde været igennem et fagligt afklaringsforløb fokuseret på koncept og målrettet at komme i nyt job. Oftest kom den enkelte hurtigt i job, men efter kort tid befandt personen sig i næsten samme udfordring og tema.

Vi lever i en tid, hvor alle vores personlige ressourcer vil i spil – og den proces støtter jeg op om.
Læs mine cases, fortællinger og inspiration.

Kunder, Fokus & Websites

De der opsøger mig – har meget forskellige udfordringer i relation til sparring i jobbet og i livet. Hver især har de et individuelt behov at blive mødt på, og i den situationsbestemte tilgang inkluderer jeg forskellige afsæt og perspektiver for sparringen, for netop at møde personen lige dér hvor vedkommende er – med fokus på at få skabt rette helhedsløsning der inkluderer både job og liv.

De valgte afsæt og perspektiver fra start kan blive det aktuelle forløb; men hvis erkendelserne og behovet fra den enkeltes side ændrer sig undervejs, så kan elementer inkluderes på tværs af nedennævnte 3 websites – 3 indgange til det liv du fortjener.

Job– og karrieresparring med personlig udvikling for executives , ledere og øvrige ambitiøse målgrupper

  • Executive Job & Karriere
  • Outplacement & Onboarding
  • Karriereafklaring & Udvikling

Personlig sparring og udvikling for mennesker der søger indre ro, balance og gennemslagskraft

  • Meningsfuldt Lederskab
  • Chok & Traumeforløsning
  • Meditation & Visualisering

Helhedssparring og inspiration for ambitiøse mennesker der søger selvindsigt, ånd og mening

  • Helhed, Reflektion & Selvindsigt
  • Ressourcer, Samspil & Intuition
  • Ånd, Mening & Livsperspektiv
Dummy Image

Har du brug for støtte?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner?

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog.

DEL WEBSITE: