Stresshåndtering

Chok & Traumeforløsning

Meditation & Visualisering

INTEGRITY  BALANCE

INTEGRITY  BALANCE  er processer, der går spadestikket dybere og som støtter den enkelte til autenticitet og et øget flow.  Nedennævnte delprocesser tager afsæt i din konkrete situation med det formål, at du får styrket din autenticitet, integritet og helhedsfokus, herunder får forløst dine forhindringer og styrket flowet.

  • 1:1 Forløb & Sessioner

Stresshåndtering

Bliv bevidst om dine mentale saboteringsmekanismer, styrk din indre ro og genskab balancen.

Chok & Traumeforløsning

Få forløst de dybere ubalancer og de tilbagevendende temaer, der udfordrer dig. Styrk din indre ro og skab forudsætningerne for optimalt flow.

Meditation & Visualisering

Styrk dit mindset og kontakten til dit indre. Skab forudsætningerne for optimal inspiration tilligemed at du får skabt rette retning for dig

Feedback fra Lars,
én af mine kunder

Lars, Adm. Direktør i Interntional virksomhed, GDPR (Anonym)

Jesper, du har gjort en stor forskel i forhold til mig og min ledergruppe.

Da vi startede var der meget silotænkning, og det fik vi løst op på ved at samle ledergruppen om de fælles værdier, vision og strategi. Det betyder, at ledergruppen i dag ser sig selv som de ansvarlige for forretningen Danmark og ikke kun som de ansvarlige for eget område. Lederne er begyndt at tage meget mere ansvar i forhold til egne roller. Vi er blevet meget mere kendte med hinanden, og det betyder, at det er nemmere nu at bruge hinanden i forskellige problematikker.

For eget vedkommende har det været en rigtig god proces, da jeg er blevet mere opmærksom på min rolle som rollemodellen i Danmark. Jeg er blevet mere opmærksom på at tage pinden, som den der går foran, så personligt har jeg fået meget ud af processen. Jeg er sikker på, at det også har været en medvirkende årsag til at jeg nu har fået mulighed for at tiltræde i en endnu højere stilling.

Forløb & Proces

Individuelle processer, der har til formål, at du med udgangspunkt i den konkrete situation får taklet udfordringerne og genskabt flowet og oplevelsen af, at tingene lykkes med en tydelig retning forude. Sessionerne gennemføres som fysiske møder eller online møder.

Kontakt mig gerne for afklaring, uddybning og pris.

Mine kandidater’s personlige udfordringer

Personlige udfordringer, som jeg har støttet den enkelte til at få håndteret – Søgen efter mening. Håndtering af sensitivitet. Styrkelse af intuition, navigation og beslutning. Forløsning af fastlåste oplevelser efter meningsløshed, ulykker, sygdom og dødsfald.

Genaktivering af roen, balancen og flowet.

I processen støtter jeg til, at den enkelte får forløst de dybere ubalancer og genskabt balancen og flowet, samt træning af den intuitive bevidsthed der vil styrke retningen mod mening og at tingene lykkes.

Dummy Image

Har du brug for støtte?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner?

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog.

DEL WEBSITE: