Chok & Traumeforløsning

Chok & Traumeforløsning

Processen har til formål med afsæt i dig, din situation og ønsker, at du får forløst dine fastlåste kamp-flugt-frys mekanismer – dit chok og traume. Forløsningen vil betyde, at du kan give slip på dit fokus på overlevelse, og får genskabt forudsætningen for at roen, balancen og tilliden indfinder sig i dine ressourcer.

Gennem menneskets evolution og til fælles med dyreverdenen har kamp-flugt-frys mekanismerne været med til at støtte os væsener til, at vi gennem tiden har aktiveret og samlet vores ressourcer til optimal overlevelse, når vi havde en situation/oplevelse af, at vores eksistens var i fare. Og når faren var overstået, så aktiverede vi forløsningen ved at trække os tilbage til et roligt sted, der gav plads til at overlevelsesenergien opløste sig, og balancen og roen blev genskabt i vores krop og ressourcer.

Set i forhold til vores virkelighed i dag, så oplever dyrene ikke, at mekanismen sætter sig fast, men i forhold til os mennesker, så fastfryses mange i kamp-flugt-frys mekanismerne, og det skaber på det ubevidste chok og traumetilstande for dem, der rammes. Den ubevidste mekanisme stopper, når vores storhjerne, tankerne og behovet for kontrol tager over.

Metaforisk set betyder det, at vi 24/7 holdes fast i overlevelsesfeltet i ‘frys’, hvor overlevelsesmekanismen ikke afsluttes og kører på ‘replay’. Vi skaber en virkelighed, hvor vi ‘kæmper’ for at komme ud af det brændende hus. Eller ‘flygter’ for at komme væk fra faren. Det giver oplevelsen af, enten følelsen af udbrændthed eller at være 100% fokuseret på handling. Det betyder på den lange bane, at kroppen og ressourcerne bliver overbelastet og oplever stress. Og ubevidste opsøger vi lignende situationer eller spændingsfelter for på det ubevidste at opnå forløsningen.

Kamp-flugt-frys forløsningen støtter den enkelte til at få genskabt forbindelsen til den fastlåste proces og facilitere forløsningen. Det giver plads til at vores ressourcer genskaber overskudsfeltet og aktiverer vores fulde potentiale.

Situation & Udfordring

Afsæt og fokus er individuelt og målrettes dig:

  • Du oplever tilbagevendende temaer, hvor du står i samme udfordringer, situationer eller følelser, der giver dig oplevelsen af, at du kæmper, flygter eller fastfryser. Du ønsker, at tingene lykkes
  • Oplevelsen af udbrændthed i kroppen, og du er også hektisk set i forhold til at der skal handles. En oplevelse af enten/eller, hvor hjernen har taget over. Du søger roen og balancen
  • Du er blevet fyret i de seneste 3 jobs, og det var denne samme følelse det endte ud med hver gang. Du ønsker sparring på, at dit næste job lykkes
  • En meningsløs oplevelse sidder fast i dit system. Du søger hjælp til forløsningen
  • Du har været involveret i et biluhel, der har skabt spændinger i kroppen og udfordringer på din tænkning og hukommelse. Du søger sparring for en løsning

Eller med det afsæt og fokus, der lige netop er aktuelt for dig.

Udbytte

Ressourcemæssigt vil du opleve at få genskabt forbindelse til balancen og roen. Det er herfra dette naturlige afsæt, at du udfolder dit fulde potentiale, din passion og det du fortjener.

Du vil lande i en overskudsramme, der afspejler lethed, leg, glæde, mening, passion og at tingene kan lykkes.

Fokusområder

Fokusområder:

  • Forløsningsproces
  • Meditation
  • Visualisering
  • ChokRelease proces
  • Relevante øvrige processer

Feedback fra Barbara,
én af mine kunder

Barbara, Management Konsulentbranchen, GDPR (Anonym)

Iblandt kan jeg ikke komme videre. Iblandt tager den logiske og analytiske del af mig over, så jeg ”fryser” i at kunne handle på de følelser jeg har. Trods jeg føler, jeg står parat til at gøre – og verden ligger åben, så er der noget i mig, der holder mig tilbage. Jeg kan mærke, jeg bliver sorgfuld og ked af det – og ærgerligt og frustreret over, at jeg ikke kan komme ud over ”kanten” – bare gøre det jeg allerhelst vil og føler for. Jeg ved, at når jeg gør det – for jeg har trods alt gjort det mange gange – så er det så fantastisk befriende – og livet er fuld af fantastiske muligheder.

Jeg var i krise, da jeg opsøgte Jesper. Jeg var ved at blive skilt. Jeg måtte hos Jesper igennem en proces, hvor jeg på få sessioner fik kontakt med de barrierer jeg kæmper med – og jeg befriede mig selv for følelsen af ikke at kunne handle – ikke at være god nok, og ikke tude tage ”springet”.

Det var sorgfuldt – dybt – og befriende; som at være under vand og ikke kunne få luft – og så pludselig kunne ånde igen – trække vejret – LEVE!

Tak Jesper

Har du brug for sparring?

Har du brug for støtte, eller søger du en sparringspartner.

Jeg har støttet mange til at finde den rette løsning, når de har stået i udfordringen, kompleksiteten eller den meningsløse situation  – i jobbet eller i livet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog.

DEL WEBSITE: